Tanévzáró hálaadás – Érsek atya tanévzáró üzenete

Kedves Pedagógusok, Segítők és Diákok!

 Az idei év mottója a következő mondat volt: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” A tanév elején e mottóval a felkészülést szerettük volna segíteni a 2020. őszére tervezett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Sok lelkes és szép terv született az iskolák munkaterveiben erre vonatkozóan. Több helyen számos program valósult meg ennek jegyében. Kórusok erősödtek meg, énekes-zenés rendezvények kerültek bele a tanév mindennapjaiba.

Az élet azonban tavasszal felülírta e mottó megvalósítását. Egy időre elhallgatott az ének és a zene, és jókedvünket az aggodalom váltotta fel a koronavírus-járvány világméretű előretörése miatt. Iskoláink kiürültek, a diákok otthoni tanulásra, a pedagógusok távoktatásra kényszerültek. Nélkülöznünk kellett a személyes találkozásokat. Hiányoztak a munka– és osztálytársak, a megszokott osztálytermek, a folyosók hangulata és az iskolaudvarok vidám nyüzsgése. Hiányoztak a diákok, hiszen értük épültek az iskolák, értük dolgoznak a lelkipásztorok és a pedagógusok, a szülőkkel együtt azért, hogy átadjuk az élethez szükséges ismereteket. Köszönjük, hogy feltaláltátok magatokat ebben a helyzetben is és együtt sikerült teljesítenünk a tanév követelményeit és érzitek, hogy nem csak tudást, hanem ennél sokkal többet, Krisztus szeretetét is át akarjuk adni. Bízunk abban, hogy az új tanévben újra találkozhatunk, személyesen megosztva egymással nyári élményeinket.

Kérjük tanáraitokat, hogy őrizzék meg mindazt ebből a helyzetből, ami hasznos és előremutató és építsék be a pedagógiai módszertanukba, sokszínűbbé téve a nevelést.

Már éled a remény arra, hogy túljutunk a világjárványon. Őseink ilyen helyzetekben mindig Istenhez fordultak segítségért és adtak hálát a veszély elmúltáért. Fogadalmi kápolnáink, útszéli feszületeink, Szentháromság szobraink számos helyen hirdetik a járványok utáni hálaadás példáját. Ne felejtsük el mi sem, hogy hálával tartozunk Istennek, amiért megengedte nekünk, hogy e tanévet teljesíteni tudtuk és testi-lelki egészségben megmaradtunk. Mindenki megtette a maga feladatát, így Isten kegyelméből sikeresen be tudjuk fejezni e tanévet.

Az egész tanévi munkáját mindenkinek hálásan köszönjük, a nyári szünetre tartalmas feltöltődést kívánunk!

Zengjen fel lelkünkből a Te Deum Istennek, aki mindehhez erőt adott!

Érsek atya a 2019/2020. évi tanévet az alábbi videó-üzenettel zárja:

 http://www.eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/erseki-videouzenet-a-tanev-vegen

 

 

Scroll to Top