Solymosi iskola katolikussá válása

A gyöngyössolymosi iskola katolikus lett…

Ahogy Gyöngyössolymos központjába ér az ember, mindjárt szembeötlik a templom különleges formájú tornya. A templommal szemben pedig az iskola tágas udvara és az épület megújult külseje. A hitnek különösen, de az oktatásnak is, régi időkre nyúló hagyománya van a községben. A feljegyzések szerint a 19. században már állt egy iskolaépület, amelyet az egri érsek építettet a falunak. Idén szeptembertől ez a két hagyomány még szorosabban kötődik egymáshoz azzal, hogy az Egri Főegyházmegye átvette az iskola fenntartását. Mit jelent ez a változás, mit jelent az, hogy az iskola katolikus lett?

Először is a külső változások, mint az iskola fenntartójának és nevének a változása, egy belső folyamat eredménye. Miután az iskola diákjai, szüleik és tanáraik fórumokon megismerkedtek a változás mibenlétével, 90 %-os többséggel amellett döntöttek, hogy az iskola legyen katolikus. A fenntartóváltás tehát lehetőség arra, hogy a katolikus hit, a keresztény értékek, a család fontossága – amely eddig is meghatározó volt az iskola és a szülők számára -, még inkább át tudja járni az oktatás egészét. A katolikusság nem elvenni, hanem ellenkezőleg, hozzáadni, kiteljesíteni kívánja a képzést azzal, hogy katolikus többletet ad. Az oktatás fejleszti az értelemet, a sport a testet, de ahhoz, hogy a teljes személyt ki lehessen bontakoztatni, a lélekkel is foglalkozni kell. Ebben a munkában tudja segíteni az egyház a diákokat, tanárokat és a szülőket. A katolikus szellemiség lehetővé teszi, hogy időtálló értékek mellett köteleződjenek el a gyerekek és egy életre szóló, belső iránytűt kapjanak az eszmék és irányzatok mai szélviharában. Egyben lehetőség arra is, hogy a végzősök, katolikus középiskolákban folytassák a lelki fejlődésüket és tanulmányaikat.

Természetesen ez az átalakulás nem megy egyik pillanatról a másikra, de a gyerekek iránt érzett szeretet és felelősség sürget minket, hogy ragadjuk meg ezt a történelmi lehetőséget és váltsuk valóra. Ehhez viszont szükséges, hogy a diákok, szüleik, a tanárok és az egész község továbbra is összefogjon és segítse az iskolát, amire Solymos eddig is méltán büszke volt, és hogy ezután még büszkébb lehessen. Büszke nemcsak az épületeire, hanem az iskolából kikerülő végzősök hitére, erkölcsi tartására és eredményeire is.

 

Varga Pál
iskolai lelkipásztor

 

Scroll to Top