Megemlékezés Dr. Nagy Gyuláról

 

MEGEMLÉKEZÉS ISKOLÁNK NÉVADÓJÁRÓL

Minden év áprilisában koszorúzással emlékezünk meg Dr. Nagy Gyuláról, iskolánk névadójáról. Ebben a tanévben április 26-án került sor a megemlékezésre. Iskolánk pedagógusa, Danyiné Csillik Krisztina nyitotta meg a kis műsort nagyapja, a szintén tanító (az iskola egykori pedagógusa, Nagy Gyula pályatársa és barátja) Mátráról írt versével. Ezután Dr. Nagy Gyula életpályájával ismerkedhettek meg a tanulók,amit Sebők Ádám 6.b osztályos tanuló olvasott fel, és a koszorúzást követően Majdán Dorottya tanárnő vezetésével a 4.a osztály énekelt 2 tavaszi dalt. A koszorúzást követően a 8.a osztály tanulói az emlékezés virágait helyezték el a temetőben, Dr. Nagy Gyula sírján.

 

 

Csillik Bálint: VALLOMÁS     (1956. A szalajkaházi erdészház megnyitójára írta)

Szeretlek így, ahogy szemtől szembe nézlek,

Szeretlek akkor is, ha álmomba idézlek,

Szeretem erődet, mely rügyet fakaszt,

Szeretem én benned a szerelmes tavaszt.

 

Forró nyárban lombod csillapító árnyát,

Késő ősz időben színeid pompáját,

A télnek szikrázó patyolat hó leplét,

Mikor jég takarja a Szén patak medrét.

 

Szeretem tavasszal madárkáid dalát,

Rétjeiden nyíló virágok illatát,

Őzikéid kecses nesztelen lépteit,

Galambjaid meleg, torzonborz fészkeit.

 

Szeretem tölgyeid mohos komolyságát,

A feltörő bükkök szürke tisztaságát,

Cserjéid,csepjéid,bokraid vadonát,

Örökzöld fenyőid éltető ózonát.

 

Szeretem forrásid üdítő italát,

Fűnek és harasztnak csillogó harmatát,

Szeretem a sok kis csermely csobogását,

Bogárka-szárnyaknak zümmögő zsongását.

 

Szeretlek, ha derült égből a Nap süt rád,

Vagy ha orkán rohan az üvöltő hegyen át,

Gyenge szóimat, kérlek, zúgd el a hegyeknek,

Szép Mátrám, hallod-e vallomást?…..Szeretlek!

Scroll to Top