Május a Szűzanya hónapja

MÁJUS, SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA

Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május (illetve pünkösd) havát Mária tiszteletére szentelik a jámbor hívek.

VII. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát.

A tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária-oltár előtt esedeznek a hívek hathatós közbenjárásáért. Az emberek hitetlenségének, könnyelműségének és Isten iránti hálátlanságának megszüntetéséért fohászkodnak, hogy nyerje meg Isten irgalmát a bűnök sötétségétől elvakítottak számára.

Aki körülményei miatt nem mehet minden nap templomba, a szentlélek segítségül hívásával, otthon végzi ezt az ájtatosságot, egy virágokkal feldíszített Mária-kép előtt.

 

 

Scroll to Top