2017. március 23-án csütörtökön 14 órakor a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola szeretettel várja az első osztályba jelentkező óvodásokat Játékos sportdélutánjára.
Helyszín: Iskola tornaterme                             SPORTFELSZERELÉS SZÜKSÉGES!!!
A sportdélután keretében játékos feladatok alapján eldől, hogy a jelentkező gyermekek közül, kik alkalmasak az emelt szintű testnevelést tanulók osztályába.
A sportdélutánt követően egyéni igazgatói elbeszélgetés lesz a szülőkkel. Az elbeszélgetések alatt a gyermekek kézműves-játékos foglalkozáson vehetnek részt tanári felügyelettel.