Nagyböjti lelki nap

Lelki nap az alsó tagozatban

 A Nagyhéten kedden tartotta meg nagyböjti lelki napját a Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola Gyöngyössolymoson.

Reggel szentmisén vettek részt a gyermekek.

Ezután egy rendhagyó osztályfőnöki órán hallgattak meg történeteket, szentírási idézeteket, melyekkel még inkább ráhangolódhattak a közelgő ünnepre.

A tízórai elfogyasztása után az osztályok keresztútjárásra indultak az osztályfőnökök vezetésével.

A faluból kifelé vezető úton a Tarma rétig  jártuk végig Jézussal kínszenvedésének állomásait.

Minden stációnál elidőztünk egymás után felidézve a keresztúton történt eseményeket, majd hozzáfűztünk a gyermekek életéhez egy-egy aktuális gondolatot.

A rétre felérvén a kicsik azonnal boldogan vették birtokba az óriási területet. Elfogyasztották a szendvicsebédet, majd a felső tagozatos testvérosztályok megérkezésekor átadták az előre -gondosan, saját kezük által- elkészített ajándékokat. A réten a testvérosztályok együtt készítettek el egy-egy keresztet, Golgotát, koszorút az ott található természetes alapanyagokból.

Minden résztvevő számára igazi lelki feltöltődést jelentett ez a nap, amelyen a Jóisten gyönyörű napsütéssel ajándékozott meg bennünket.

Lelki nap a felső tagozatban

2019. április 16-án Nagyböjti Lelki napot tartottunk iskolánkban. A felső tagozatosak osztályfőnökeikkel kezdték a napot. Gondolatébresztésként, illetve lelki ráhangolódásként kisfilmet tekintettek meg, melynek legfőbb mondandója, Jézus tanítása szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,39)

A beszélgetést közös szentmise követte, melyet Gábor atya celebrált számunkra. Prédikációjában hangsúlyozta az egymás irányába történő jó cselekedetek gyakorlását, a böjti időszak ajándékait.

Az időjárás lehetővé tette, hogy a nap további része a szabadban teljen. Iskolánktól a Tarmáig Keresztutat jártunk. Osztályonként, tizennégy állomáson keresztül emlékeztünk meg Jézus szenvedéséről, kereszthaláláról, melynek célja volt, hogy elmélyedjünk a megváltás misztériumában.

A Tarmánál találkozott az iskola összes tanulója, ahol az alsós testvérosztályokkal Golgota, kereszt, töviskoszorú készítése volt a feladat.

Közös imával zártuk a napot a felső tagozatos diákokkal, pedagógusokkal, majd együtt visszaindultunk az iskolához.

 

Scroll to Top