Iskolán hetedik évfolyamosai közül 16 tanuló  fizika, kémia és biológia órákon vehetett részt a

Berze Nagy János Gimnáziumban a

BERZELAB keretében.

Köszönjük a lehetőséget!