Egészségnevelés az alsó tagozaton

Az alsó tagozaton, november 17-én rendeztük meg az Egészségnevelési napot, de már az egész hét ennek jegyében zajlott.
 Az 1-2.osztályos tanulók rajz, míg a 3-4.osztályos tanulók pedig versíró pályázaton mutathatták meg tehetségüket. Ha valaki ,,kézműveskedni” szeretett volna nekik zöldség-és gyümölcsszobor alkotásra volt lehetőségük.
A gyerekek a hét folyamán vezethették az Egészségnaplójukat, illetve napi rejtvényeket fejthettek meg.
A hét ,,csúcsnapja” a péntek volt. Az évfolyamok körforgóban 4 állomáson vettek részt, melyet külső előadók tartottak: Mézeskedés (Bognár Méhészet), Higiénia (védőnő, Sőreginé Tanka Ágnes), Újraélesztés (Balogh-Nagy Krisztina), Teaház (Tünde néni).
A 2.előadás utáni szünetben Anett néni vezényletével zenés animátori táncokat lejthettek diákjaink.
Míg délután osztályonként 9 tanuló Sportfesztiválon ügyeskedett, addig a többiek egészséges uzsonnát készítettek.
A napot az évfolyamok közös egészséges lakomája koronázta meg.

Bízunk abban, hogy minden kisdiák jól érezte magát, sok új ismeret birtokába jutott és élményekkel gazdagodva tért haza!

Scroll to Top