Digitális témahét

Iskolánkban májusban rendeztük meg a Digitális témahetet, melynek célja, hogy fejlessze a gyermekek digitális kompetenciáját digitális pedagógiai módszerek segítségével.

Alsó tagozaton a gyermekek digitális órákon és vetélkedőn vehettek részt, melynek kereteiben belül játékos és izgalmas formában ismerkedtek a különféle digitális eszközökkel, technikákkal.

Felső tagozaton a biztonságos internethasználat elsajátítása köré szerveződött a hét, melynek fő témája a személyes adatok és magánszféra védelme, a csalások, az adathalászat és a biztonságos internethasználat volt.

Nagyon sok hasznos információval gazdagodtak tanulóink!

Scroll to Top