Beiskolázás

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

–        a gyermek

 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • TAJ-kártyája,
 • oktatási azonosító száma(óvoda állítja ki),

–        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

–        tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása.

 

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI

Tisztelt Szülők!

Iskolánk várja a katolikus szemléletű nevelést elfogadó, családias légkört, szép környezetet, különleges tanításon kívüli programokat, táborozásokat szerető gyerekeket!

 • Katolikus szellemiségű közösségi élet
 • Alapfokú művészetoktatás:

          festészet, grafika  (minősített művészetoktatási intézmény)

 • Emelt szintű sportolási lehetőségek:

          úszás, tenisz, kézilabda, tollaslabda, labdarúgás, síelés (lesiklás), atlétika, röplabda, sílövészet            (biatlon)

 • Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás (angol – német)
 • Erdei iskolai rendszer, sítáborok, kenutábor, túratábor
 • Matematika oktatás táblajátékokkal alsó tagozaton

02.26.  Bemutató órák: a leendő elsős tanító nénik óráit lehet megnézni

                   8.30-09.30  Elsőseink úszása városi uszoda, Gyöngyös

                   10.00-10.45 Az egyik leendő elsős tanító néni – solymosi iskola, Szabadság út

                   11.00-11.40  A másik leendő elsős tanító néni – solymosi iskola, Szabadság út

                   12.45-13.45  Tenisz edzés – solymosi iskola tornaterme

03.07.  11.50-12.35  Meixner olvasás tanítási módszer – solymosi iskola, Szabadság út

                   12.45-13.30 Művészeti óra, Jókai út 2.

                   13.30-14.30 Kézilabda edzés  B. Braun K.K. utánpótlás edzői, Iskola tornaterme

Beiratkozáshoz kapcsolódó időpontok:

Szülői fórum2018. március 5. (hétfő) 17.00, Gyöngyössolymos, Jókai út 2. Iskola

Tájékoztatjuk a szülőket az iskolában folyó munkánkról, terveinkről, beszélgetés.

Játékos sportdélután2018. március 21. (szerda) 14.00, Iskola tornaterme

Ezen a délutánon játékos feladatok alapján eldől, hogy a jelentkező gyermekek közül, kik alkalmasak az emelt szintű testnevelést tanulók osztályába. (Sportfelszerelés szükséges!!)

A sportdélutánt követően egyéni igazgatói beszélgetés lesz a szülőkkel.

Jelentkezés: 2018. április 4-5-6.

A szülők jelzik szándékukat gyermekük beiratkozásáról. Azok a szülők is jelezzék, akik a nem emelt szintű testnevelést tanuló osztályba íratnák gyermeküket.

BeiratkozásKésőbbi értesítés alapján, várhatóan 2018. április közepe, második fele

Telefonszám: 37/370-008

E-mail: iskola@nagygy-gy.sulinet.hu

Weboldal: www.solymosisuli.hu

Scroll to Top