Az iskola története

Az iskola története…

Gyöngyössolymos iskolájának történetét 1799-től tudjuk nyomon követni.
1852-ben már állt egy iskolaépület, amelyet a falu kegyura, az egri érsek építtetett, s természetesen a kor szokásainak megfelelően az egyház felügyelete alatt állt. Ebből adódóan római katolikus felekezeti iskolaként működött. Az 1852-es felmérés szerint az iskola jellege vegyes elemi alsó iskola, ahol a vegyes jelző arra utal, hogy fiúk és lányok egyaránt látogathatták ezt az iskolát.

Az oktatás egy kb. 9,8m hosszú, és 5,3m széles tanteremben zajlott. Ez a tanterem hivatott befogadni az összes iskolaköteles korú gyermeket, akik ekkor 255-en voltak, de az irat szerint ennél jóval kevesebben jártak állandóan iskolába. Amint kiderül a feljegyzésekből az iskolában töltött napok száma az évszaktól, a mezőgazdasági munkáktól is függött. Így a télen iskolába járók száma 135-160 fő volt, míg tavaszi, őszi dologidőben csak 70-111 gyerek látogatta az iskolát.

1893-ra megépült az új iskola 3150 forint értékben. Az épület még ma is áll, később tanítói szolgálati lakásként és idősek napközi otthonaként funkcionál.

1929 nagy mérföldkő a falu iskolatörténetében, ugyanis új, a követelményeknek jobban megfelelő, emeletes iskola épült irodahelyiséggel és öt tanteremmel, amelyhez később még egyet építettek. Az alsós évfolyamok oktatása még ma is itt zajlik.

1945-ben megszűntek a 8 osztályos elemi népiskolák, és helyüket az általános iskolák foglalták el.

1984-ben megépült az új, kétszintes modern iskolaépület 8 tanteremmel és egyéb helyiségekkel, amelyeket később bővítettek egy technikateremmel.
1993-ban megépült a régóta várt szép tornaterem is.

 

Scroll to Top