A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben juttassa el a művészetoktatást a kisfalvak, és az elszegényedett településeken (peremvidékeken) élő gyermekekhez. Meggyőződésünk, hogy a művészetek, ezen belül a mi általunk tanítható táncművészet a peremen élő tanulók képességeire nagyon komoly fejlesztőhatással lehetnek:

A Táncok által fejleszthető képességek:

A mozgásgyakorlatok által a mozgáskoordináció, ügyességi, szemkoordináció, memória, kreativitás, improvizálás, másolás képességének fejlesztése a cél, a táncokon keresztül az önuralom és koncentráció figyelmet, koncentrációs gátlásoldást, kiközösítés megakadályozását szeretnénk elérni. A táncórákon a jókedv, a leleményesség, a kapcsolaterősítő, a megfigyelés, közérzetjavító, térbeli tájékozódás, egymásra figyelés a jellemző.

Intézményünk (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban és a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint) térségi, a pedagógiai programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el országos szinten.

A T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2004/2005-tanévtől folyamatosan felmenő rendszerben folytat művészetoktatást.

2011/2012-es tanévben a székhelyén (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kívül további 6 megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Győr-Moson-Sopron megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Zala megye) 47 telephelyen.

Az iskola helye és helyzete a településen belül

Meghatározó művészeti iskolánk számára, hogy azokon a településeken ahol a T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási feladatot lát el, a legtöbb kistelepülésen egyetlen olyan művészeti iskolája vagyunk, akik képesség illetve készségfejlesztő oktatást folytatnak a táncművészeti tanszakokon keresztül.

A szülői munkaközösséggel telephelyenként más és más a kapcsolatunk. Számítunk a szülők építő észrevételeire. Az oktatást érintő kérdésekben kikérjük a szülők véleményét. Tanév elején összevont szülői értekezleten adunk tájékoztatást terveinkről, értékeljük, elemezzük az elvégzett munkát, az előttünk álló feladatokat. Kötelező, évi kétszer (félévkor, évvégén) gálaműsor keretén belül megmutatnunk magunkat a szülők előtt!

A művészetoktatásban a táncképzés nagyon jelentős.

Nagyon sok művészeti ágat ötvözünk,

  • zenére táncolunk (ritmikai zenei alapokat tanítunk) – zeneművészet
  • a színpadi megjelenés, az előadó képesség a különböző táncdarabokon keresztül, – színművészet
  • a táncok bemutatása, előadása – táncművészet

Intézményünk kiválóra minősített Intézményi címmel rendelkezik, és ezt az intézmény bővítése miatt minden évben újraminősítéssel 2008-óta megerősítettünk.. Magyar Táncművészeti Főiskola Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet Tánctanár MA szakának hallgatói iskolai blokkgyakorlatukat az Iskolában végzik, így a T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Magyar Táncművészeti Főiskola gyakorlóintézménye. 

Pedagógusaink a törvényi előírásnak megfelelően a Táncművészeti Főiskolán végeztek, vagy külföldön szerzett diplomáikat honosíttatták, melyek a magyar oktatási rendszernek megfelelnek.

A művészetoktatás ma Magyarországon iskolarendszerű oktatás. A tanulók szeptember első napjaiban jelentkeznek, jelentkezési lap és szülői nyilatkozat kitöltésével, melyben vállalják, hogy a tanév időtartama alatt az iskolai foglalkozásokon megjelennek. 16-24 fős csoportokkal dolgozunk, heti csoportonkénti 4*45 perces foglalkozások keretében, melyet tömbösítve délután, vagy órarendben (akár a testnevelési órák terhére) adunk le.

Befogadó intézményeink (az anyaiskolák) szerződés keretén belül biztosítják számunkra az iskola épületén belüli oktatást, illetve a művészeti iskola vállalja, hogy csak az anyaintézmény tanulóit oktatja adott épületben.

A tanulók értékelése érdemjegyekkel történik, mely a csoportnaplókban valamint az év végi bizonyítványokba tekinthetők meg.

Iskolánk tanévenként két kötelező fellépési lehetőség keretében  ( félévi vizsga és év végi záró gála) biztosítja a szülők számára hogy megnézzék gyerekeik tudását.

Természetesen az iskola valamint a helyi szervezetek kérésének eleget téve a későbbiekben a gyerekek fellépéseikkel több helyi rendezvény programját is tudják színesíteni, illetve lehetőségük van versenyeken való indulásokra is. Ezek nevezési és utazási költségeit, valamint a jelmezek, bizonyítványok díjait iskolánk állja, a gyerekeknek, illetve a befogadó intézményeknek ez költséget nem jelent.