Az iskolai étkezés utólag kerül kifizetésre, minden hónap tizedike körül, például a szeptemberi étkezési díjak befizetése október 10-11-12 körül várható.

Az étkezési díjak befizetésére általában 3 nap áll rendelkezésre az iskola Jókai úti épületében, 7.30 és 16.00 között.

 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Ingyenesen biztosított az intézményi gyermekétkeztetés:

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • nevelésbe vették;

50%-os normatív kedvezményt biztosít:

  • – az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek  (erre vonatkozó részletek lentebb!),
  • – a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

 

Milyen iratot kell benyújtani az ingyenes és az 50%-os mértékű normatív kedvezményű étkeztetés igénybevételéhez?

A kedvezmény biztosításához az alábbi iratokat kell benyújtani:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát. 

– a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolást sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

NAGYCSALÁDOS ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN – arra vonatkozóan, hogy ki vehető figyelembe közös háztartásban élőként kedvezményes gyermekétkeztetés szempontjából –  a korábbi félreértések és kérdéses esetek pontos megválaszolása érdekében állásfoglalást kértünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának ügyfélszolgálatától, melyet az alábbiakban közzé teszünk: